Vaikuttavuusseurannan tuloksia 3/2016

Oma Lääkärisi -terveysasemilla panostetaan hoidon laatuun ja vaikuttavuuteen. Toimintamme alusta lähtien olemme kehittäneet pitkäaikaissairaiden hoidon vaikuttavuutta. Mittareiksi olemme valinneet kolme keskeistä laboratorioarvoa, jotka parhaiten kuvastavat pitkäaikaissairaiden hoidon laatua: Diabeetikoiden GHb-A1c -arvo eli ns. pitkä sokeri, diabeetikoiden LDL-kolesteroli ja sepelvaltimotautipotilaiden LDL-kolesteroli.

Kaikkien seurattavien suureiden kohdalla voimme osoittaa yhä useamman potilaamme olevan hoitotavoitteessa. Kansallisten suositusten mukaisesti diabeetikon GHB-A1c tavoitearvo on 53 mmol/l (vastaa 7,0 %) ja LDL-kolesterolin tavoite on enintään 2,5 mmol/l. Sepelvaltimotautipotilaan kohdalla pyritään enintään 1,8 mmol/l LDL-arvoon.

Oma Lääkärisi Espoontorilla diabeetikoiden hoitotulokset parantuneet merkittävästi

Ensimmäisenä Oma Lääkärisi -asemana aloittaneella Espoontorin asemalla hoidon vaikuttavuutta on seurattu nyt 2,5 vuoden ajan. Diabeetikoiden hoitotuloksissa on tapahtunut merkittävä parannus. Diabeetikoista LDL-kolesterolin suhteen hoitotavoitteessa olevien määrä on lisääntynyt 23 %:lla (Kuva 1).  Sokeritasapaino oli varsin hyvällä tasolla jo toiminnan alkaessa ja sen suhteen emme vielä ole saaneet aikaiseksi merkittävää parantumista. Olemme kuitenkin saaneet yhä enemmän aiemmin diagnosoimattomia diabeetikkoja hoidon piiriin (Kuva 2). Sepelvaltimosairaista peräti 30 % enemmän potilaista on nyt LDL-arvon suhteen hoitotavoitteessa (Kuva 3).

12

 

Kuva 1, Oma Lääkärisi Espoontori, Diabeetikot LDL

11

Kuva 2, Oma Lääkärisi Espoontori, Diabeetikot HbA1c

10

Kuva 3, Oma Lääkärisi Espoontori, Valtimosairaat LDL

Oma Lääkärisi Puolarmetsän diabeetikoiden LDL-kolesterolin hoidossa käänne parempaan

Oma Lääkärisi Puolarmetsän terveysasema on toiminut reilun vuoden ajan. Tällä alueella diabeetikoista 61,5 % oli hoitotavoitteessa pitkän sokerin suhteen toiminnan alussa ja nyt 67,2 % (Kuva 4). Diabeetikoiden LDL-kolesterolin hoidossa on tapahtunut selkeä käänne parempaan, hoitotavoitteessa olevien potilaiden määrä on lisääntynyt 76 %:lla (Kuva 5).  Sepelvaltimotautipotilaita alueella on vähän, mutta heidänkin osaltaan tilanne näyttää paremmalta (Kuva 6).

4

Kuva 4, Oma Lääkärisi Puolarmetsä, Diabeetikot Hba1c

5

Kuva 5, Oma Lääkärisi Puolarmetsä, Diabeetikot LDL

6

Kuva 6, Oma Lääkärisi Puolarmetsä, Valtimosairaat LDL

Oma Lääkärisi Lahden terveysasemilla diabeetikoiden sokeritasapaino 80 %:lla tavoitetasolla

Lahden Oma Lääkärisi –asemilla, Eteläisellä ja Keskustan lähiklinikalla, diabeetikkojen sokeritasapaino on vuoden seuranta-aikana ollut tasaisen hyvä, hieman yli 80 % potilaista on tavoitteessa (Kuva 7-8). Diabeetikoista LDL-arvon suhteen 38% enemmän potilaista on hoitotavoitteessa (Kuva 9-10) ja myös sepelvaltimotautipotilaista 44 % enemmän potilaista on LDL-arvon suhteen hoitotavoitteessa (Kuva 11-12).

7

Kuva 7, Oma Lääkärisi Lahden Eteläisen lähiklinikka, Diabeetikot HbA1c

8

Kuva 8, Oma Lääkärisi Lahden Keskustan lähiklinikka, Diabeetikot HbA1c

9

Kuva 9, Oma Lääkärisi Lahden Eteläisen lähiklinikka, Diabeetikot LDL

10

Kuva 10, Oma Lääkärisi Lahden Keskustan lähiklinikka, Diabeetikot LDL

11

Kuva 11, Oma Lääkärisi Lahden Eteläisen lähiklinikka, Valtimosairaat LDL

12

Kuva 12, Oma Lääkärisi Lahden Keskustan lähiklinikka, Valtimosairaat LDL

Vaikutavuusseuranta sitouttaa potilaita ja motivoi henkilökuntaa

Vaikuttavuuseuranta motivoi henkilökuntaa parantamaan työnsä laatua ja toivottavasti innostaa myös potilasta sitoutumaan omahoitoonsa. Haasteena seurannassa on ollut potilaskäyntien tilastoiminen niin, että saamme kaikki potilaat seurannan piiriin. Vähitellen kuitenkin suurempi joukko potilaista on seurannassa mukana ja tulosten luotettavuus kasvaa.

Lisätietoja:

Henri Ärölä
Vastaava lääkäri
Oma Lääkärisi Espoontori
henri.arola@omalaakarisi.fi

Wera Sinkkonen
Vastuulääkäri
Oma Lääkärisi Puolarmetsä
wera.sinkkonen@omalaakarisi.fi

Kari Korhonen
Vastaava lääkäri
Oma Lääkärisi Lahti
kari.korhonen@omalaakarisi.fi