Om oss

Oma Lääkärisi är ett varmt och vänligt hälsostationskoncept som utvecklats av erfarna allmänläkare.

Oma Lääkärisi

Oma Lääkärisi -hälsostationerna är en del av det offentliga hälsostationsnätverket som omfattas av valfriheten. Vårt verksamhetskoncept är ett nytt sätt att strukturera primärvårdens tjänster: tjänsterna samlas till olika linjer inom vilka sjuk- och hälsovårdsproffsens tid används effektivt. Verksamheten är baserad på kundorientering och starkt multiprofessionellt teamarbete samt noggrann mätning av verksamhetens och vårdens effektivitet. Oma Lääkärisi -verksamheten utvecklas till att svara på primärvårdens utmaningar såsom långa vårdköer och splittrade tjänster, och vårt mål är att producera så högklassig och effektiv vård som möjligt med hög grad av kundtillfredsställelse.

Den första Oma Lääkärisi -hälsostationen öppnades i maj 2013 på Espoontori, och vår Oma Lääkärisi -modell, som vi utvecklat på basis av den, svarar på det framtida målet om tjänsteanvändarnas valfrihet. Oma Lääkärisi -verksamhetsmodellen förenar den privata och den offentliga tjänsteproduktionens goda sidor såväl ur beställare-kundens som ur slutanvändarens synvinkel: direkt tillgång till vård utan långa vårdköer, användarens valfrihet, högklassig service, hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Offentliga hälsostationer som fungerar enligt Oma Lääkärisi-verksamhetsmodellen finns för tillfället i Esbo, Jyväskylä, Åbo, Lahtis och Siikalatva.

Oma Sote

Oma Sote -verksamhetsmodellen har utvecklats på basis av Oma Lääkärisi -modellen och den innehåller alla social- och hälsotjänster. Den första Oma Sote -kommunen är Siikalatva, där vi producerar alla social- och hälsotjänster fr.o.m. 1.1.2017.