Espoon Oma Lääkärisi -asemien suositteluindeksi erinomaisella tasolla

Mehiläinen tuottaa julkisia perusterveydenhuollon palveluita Espoossa kahdella Oma Lääkärisi -terveysasemalla: Espoontorilla ja Isossa Omenassa (elokuuhun 2016 saakka Puolarmetsässä). Olemme mitanneet NPS:ää (Net Promoter Score, nettosuositteluindeksi) Espoon terveysasemillamme tekstiviestitse nyt viiden kuukauden ajan, ja koossa on yli 1 800 vastausta. Keskimäärin NPS on ollut mittausajanjaksolla 79, mikä on erinomainen tulos. Myös vastausprosentti on ollut poikkeuksellisen hyvä, n. 40 %.

NPS mittaa asiakkaiden halukkuutta suositella palvelua, ja se vaihtelee välillä -100…100. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että yli 50 on erittäin hyvä tulos.

Numeerisen arvon lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus jättää vapaata palautetta, ja palautetta onkin tullut runsaasti. Kaikki palaute on luetaan ja hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Esimerkiksi terveysaseman muuttaessa Puolarmetsästä Isoon Omenaan on asiakkailla ollut jonkin verran vaikeuksia löytää paikalle, ja tämä on tullut esiin palautteissa. Palautteen pohjalta rakennuksen kyltitystä on pyritty parantamaan. Hoitajat ja lääkärit ovat saaneet myös paljon henkilökohtaista kiitosta, ja nämä viestit on toimitettu eteenpäin.

NPS-mittaus jatkuu Espoon Oma Lääkärisi –terveysasemilla, ja palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämiseksi edelleen. Kaikki palaute on hyvin tervetullutta, ja haluamme kiittää kaikkia tähän mennessä kyselyyn vastanneita ja palautetta antaneita!