Parhaat julkiset SOTE-palvelut kustannustehokkaasti

Laatu ja kustannustehokkuus kulkevat käsi kädessä.

Mehiläisen Oma-toimintamalli on uudenlainen tapa lähestyä julkisia, kunnan järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluita. Toiminnan keskiössä on toiminnan jatkuva parantaminen, nopeat ja ketterät muutokset sekä henkilökunnan ottaminen mukaan kaikkeen kehitystyöhön. Tähtäämme työssämme huippulaatuun ja saatavuuteen, tehokkaisiin toimintatapoihin sekä toiminnan jatkuvaan mittaamiseen. Oma-toimintamallissa kunta ja yksityinen palveluntuottaja ovat kumppaneita, jotka asettavat toiminnan tavoitteet yhdessä ja osallistuvat yhdessä kaiken toiminnan ohjaamiseen.

Mehiläisen Oma-toimintamalli kattaa seuraavat palvelukokonaisuudet kunta-asiakkaille

 • Oma Sote -kokonaisulkoistukset
 • Oma Lääkärisi -terveysasemat
 • Päivystyspalvelut
 • Lääkärivuokraus
 • Hoitajavuokraus
 • Kotihoidon palvelut
 • Vastaanottopalvelut maahanmuuttajille
 • Kouluterveydenhuolto
 • Äitiys- ja lastenneuvolatoiminta
 • Kotisairaanhoito ja vanhustenhuolto
 • Työterveyshuollon palvelut

Kunnalle Oma-toimintamalli tarkoittaa, että

 • kustannukset ovat kilpailukykyiset ja hallinnassa: tuotamme palvelut samalla kustannustasolla kuin tilaaja-asiakkaan oma palveluntuotanto ja jopa edullisemmin. Palveluista tyypillisesti sovittava kiinteä hinta myös takaa sen, että kustannukset pysyvät hallinnassa. Lisäksi kunta säästää merkittäviä summia esimerkiksi erikoissairaanhoidon kustannusten laskiessa.
 • oman toiminnan kehittämistyö vauhdittuu ja monipuolistuu: Ulkoistettu toiminta tarjoaa hyvän asetelman sparraavalle yhteistyölle ja vertailulle kunnan omaan toimintaan. Toteutamme yhteistyötä luottamuksellisena kumppanuutena, jossa tietoa ja parhaita käytäntöjä jaetaan avoimesti, jonka kautta molemmat osapuolet voivat oppia toisiltaan.
 • kuntalaiset ovat tyytyväisiä ja työvoiman saatavuus taattu: Toimintamallimme pitää huolta niin kuntalaisista kuin työntekijöistä ja varmistaa laadukkaiden palveluiden saatavuuden ja niiden jatkuvuuden.

Kuntalaiselle Oma-palvelulupaus tarkoittaa, että

 • vastaanotolle pääsee: Kaikilla terveysasemillamme on toteutunut pääsy kiireettömälle lääkärivastaanotolle kahden viikon sisällä, johon pääsee tutkimusten mukaan vain noin viidennes suomalaisista terveysasemista (THL, 2013).
 • asiakkaat ovat tyytyväisiä: Mittaamme asiakastyytyväisyyttä päivittäin kaikille terveysasemillamme ja kehitämme toimintaamme sen pohjalta. Keskimäärin 90 % asiakkaistamme on tyytyväisiä palveluihimme (elokuu 2015).
 • hoito on vaikuttavaa: Mittaamme hoidon vaikuttavuutta säännöllisesti ja tavoittelemme hoitotasapainoa, jossa riski potilaan terveydentilan heikkenemisestä minimoidaan. Asemillamme hoitotasapainossa olevien potilaiden osuus on noussut systemaattisesti.

Oma-toimintaa ohjaa voimakas panostus laatuun. Laatujärjestelmämme täyttää ISO 9001:2008 -standardin vaatimukset ja vastaanotoillemme myönnetty laatusertifikaatti kattaa toimintamme laajasti. Toimintamme laatu näkyy asiakastyytyväisyytenä, hoidon vaikuttavuutena, palveluiden saatavuutena ja potilasturvallisuutena.