Parhaat julkiset SOTE-palvelut kustannustehokkaasti

Laatu ja kustannustehokkuus kulkevat käsi kädessä.

Mehiläisen Oma Lääkärisi -toimintamalli on asiakaslähtöinen tapa lähestyä julkisia, kunnan järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluita. Vastaamme tällä hetkellä noin 260 000 suomalaisen julkisesta perusterveydenhuollon palvelutuotannosta. Toiminnan keskiössä on jatkuva parantaminen, nopeat ja ketterät muutokset sekä henkilökunnan ottaminen mukaan kaikkeen kehitystyöhön. Tähtäämme työssämme huippulaatuun, saatavuuteen ja tehokkaisiin toimintatapoihin. Mittaamme toiminaamme useilla eri mittareilla reaaliaikaisesti ja ohjaamme sekä kehitämme palvelutuotantoamme asemakohtaisesti näiden mittareiden avulla.

Toimintamallissamme kunta ja yksityinen palveluntuottaja ovat kumppaneita, jotka asettavat toiminnan tavoitteet ja osallistuvat toiminnan ohjaamiseen tiiviissä yhteistyössä.

Mehiläisen Oma Lääkärisi -toimintamalli kattaa seuraavat kokonaisuudet:

 • Sote -kokonaisulkoistukset
 • Oma Lääkärisi -terveysasemat
 • Kouluterveydenhuolto
 • Äitiys- ja lastenneuvolatoiminta
 • Kotihoito ja kotisairaanhoito

Lisäksi Mehiläinen tuottaa laajasti henkilöstöpalveluita:

 • Päivystyspalvelut
 • Lääkärivuokraus
 • Hoitajavuokraus

Mehiläisen kautta kunnilla on lisäksi mahdollisuus eri tyyppisten työterveyspalveluiden hankkimiseen lähtien toiminnan kokonaisulkoistuksista aina henkilöstövuokraan asti.

Tuotamme kunnille myös kotona asumista tukevia palvelukokonaisuuksia kuten ateria- ja turvapuhelinpalveluita.

Kunnille Mehiläisen-toimintamalli tarkoittaa, että

 • kustannukset ovat kilpailukykyiset ja hallinnassa: tuotamme palvelut samalla kustannustasolla kuin tilaaja-asiakkaan oma palveluntuotanto ja jopa edullisemmin. Palveluista tyypillisesti sovittava kiinteä hinta myös takaa sen, että kustannukset pysyvät hallinnassa. Lisäksi kunta säästää merkittäviä summia esimerkiksi erikoissairaanhoidon kustannusten laskiessa.
 • oman toiminnan kehittämistyö vauhdittuu ja monipuolistuu: Ulkoistettu toiminta tarjoaa hyvän asetelman sparraavalle yhteistyölle ja vertailulle kunnan omaan toimintaan. Toteutamme yhteistyötä luottamuksellisena kumppanuutena, jossa tietoa ja parhaita käytäntöjä jaetaan avoimesti, jonka kautta molemmat osapuolet voivat oppia toisiltaan.
 • kuntalaiset ovat tyytyväisiä ja työvoiman saatavuus taattu: Toimintamallimme pitää huolta niin kuntalaisista kuin työntekijöistä ja varmistaa laadukkaiden palveluiden saatavuuden ja niiden jatkuvuuden.

Kuntalaiselle Mehiläisen palvelutuotanto tarkoittaa, että

 • vastaanotolle pääsee: esimerkiksi Espoontorilla 2019 (viikot 1-26) kiireettömän lääkäriajan sai noin 3 vuorokauden sisällä hoidon tarpeen arviosta. Vastaavasti Lahden asemillamme 80 000 asukkaan väestöpohjalla keskimäärin kiireettömälle lääkärivastaanotolle on päässyt 6 vuorokaudessa.
 • asiakkaat ovat tyytyväisiä: Mittaamme asiakastyytyväisyyttä päivittäin kaikille terveysasemillamme ja kehitämme toimintaamme sen pohjalta. Esimerkiksi Espoontorilla keskimäärin 93 % asiakkaistamme oli tyytyväisiä palveluihimme vuonna 2018.
 • hoito on vaikuttavaa: Mittaamme hoidon vaikuttavuutta säännöllisesti ja tavoittelemme hoitotasapainoa, jossa riski potilaan terveydentilan heikkenemisestä minimoidaan. Asemillamme hoitotasapainossa olevien potilaiden osuus on noussut systemaattisesti.
 • käyttöön tulee uusia palvelukanavia: Mehiläisen Digiklinikan kautta kuntalaiset saavat joustavasti apua terveysasioihin

Oma-toimintaa ohjaa voimakas panostus laatuun. Laatujärjestelmämme täyttää ISO 9001:2015 -standardin vaatimukset ja vastaanotoillemme myönnetty laatusertifikaatti kattaa toimintamme laajasti. Toimintamme laatu näkyy asiakastyytyväisyytenä, hoidon vaikuttavuutena, palveluiden saatavuutena ja potilasturvallisuutena.